top of page
Grafika_logo.jpg

ROBOTICKÁ AUTOMATIZACE PROCESŮ (RPA)

BUDOUCNOST PRÁCE

Do roku 2030 ubude následkem automatizace 29% pracovních míst, 80% povolání bude automatizací významně ovlivněno, 30% zaměstnanců odejde do talentové ekonomiky. 13% nových pracovních míst bude automatizací vytvořeno. (Forrester Research, duben 2019)

Automatizace a umělá inteligence změní pracovní trh v příštích 10 letech ve všech profesních, vzdělanostních a pracovních skupinách. Některá pracovní místa zcela zmizí, prakticky všechna budou transformována a objeví se nové pracovní příležitosti.

Zatímco typická představa robota je představou mechanického, SW řízeného stroje, provádějícího výrobní operace, tato část automatizace poroste nejpomaleji. Limitem jsou primárně náklady na implementaci v situaci, kdy je možný outsourcing do zemí s nízkými mzdami, a výrobní kapacity - výroba velkého množství mechanických robotů zabere delší čas.

 

Nejrychleji rostoucí oblastí automatizace je proto část SW robotů. Trh je obrovský - ve vyspělých zemích je více lidí zaměstnáno ve službách, včetně financí, dopravy, maloobchodu a komunikace, než ve výrobě. Většina pracovních míst v těchto odvětvích není fyzická - fungují ve virtuálních prostředích (systémy IT, kancelářské aplikace atd.) a jsou vázána na digitální data a počítače.

Nahrazení administrativních pracovníků v těchto odvětvích softwarovým robotem, který emuluje interakci člověka s  počítačem a používá počítačová data k emulaci lidských rozhodnutí a akcí, je v plném proudu a je řešeno robotickou automatizací (RPA) a Umělou inteligencí (AI).

Hlavní trendy automatizace:

- Dopadne více na vzdělanější a lépe placené administrativní pracovníky než na výrobní zaměstnance

- Silně ovlivní všechna odvětví, nejvíce služby, technologické, finanční podniky, pocítí ji však i průmyslové podniky

- Nejvíce ji pocítí muži, se středoškolských vzěláním, v mladším věku, což je skupina nejvíce zaměstnaná v ohrožených pozicích

CO JE RPA

RPA je proces, kdy softwarový robot používá kombinaci automatizace, počítačového vidění a strojového učení, k automatizaci rutinních a opakovaných aktivit, které mají definovány rozhodovací pravidla.

RPA (Robotic Process Automation) je programový proces prováděný softwarovým programem (robotem) nainstalovaným na PC, dedikovaném stroji (PC nebo serveru) nebo v cloudu, který umožňuje softwarově emulovat a integrovat akce obvykle prováděné uživatelem interagujícím s digitálními systémy .

RPA je pravděpodobně nejrychlejší cestou k digitální transformaci a jednou z nejúčinnějších a nejefektivnějších. Roboti interagují s existujícími IT systémy a aplikacemi na různých úrovních uživatelského rozhraní (UI), API a přímého přístupu k datům, a nevyžadují integraci, změny a upgrade stávajících IT systémů.

SW robot je schopen spouštět a zavírat aplikace, číst, upravovat a vkládat data, provádět výpočty, stahovat data z internetu, extrahovat data z dokumentů, komunikovat s různými programy, spouštět procesy a rozhodovat na základě předdefinovaných pravidel a za využití umělé inteligence („AI“), obdobně jako lidský uživatel.

JAK IMPLEMENTOVAT RPA

Používáme čtyřstupňový přístup:

Krok 1: Analýza stávajících procesů a prioritizace na základě jejich automatizačního potenciálu

 

Krok 2: Vytvoření procesní mapy a navržení návrh automatizace

Krok 3: Programování, testování a stabilizace RPA řešení

Krok 4: Nasazení, kontrola a měření výkonnosti robotů

Při implementaci RPA používáme vícestupňový proces:

Přípravná fáze

Během přípravné fáze identifikujeme a analyzujeme kandidátní procesy a vytváříme seznam procesů, které mají být robotizovány. Poté vyhodnotíme vybrané procesy na základě návratnosti investic, časů implementace a získaných výhod a navrhneme jejich prioritizaci.

Fáze návrhu architektury řešení

Po schválení k automatizaci je každý proces podrobně analyzován, vytvořeny procesní mapy, návrh architektury RPA a testovací scénáře. Pro podporu Vašeho týmu při definici a popisech procesů používáme aplikace UI Path Explorer Expert. 

Development a testování řešení

Jakmile je řešení schváleno pro vývoj, naprogramujeme proces RPA, připravíme testovací prostředí a otestujeme ho. Po absolvování uživatelských testů (UAT) je proces připraven k nasazení do provozu.

Provozní fáze

Roboty jsou nainstalovány ve vašem prostředí (pracovní stanice PC, virtuální stroje) nebo v cloudu (buď na vašich, nebo na našich serverech jako spravované služby) a nasazení procesů a výkon robotů jsou řízeny a monitorovány prostřednictvím orchestrátoru.

VÝHODY A PŘÍNOSY

Z pohledu podniku RPA zvyšuje produktivitu, umožňuje rychlé škálování, snižuje úroveň chyb a přináší rychlé úspory nákladů.

Z pohledu zaměstnanců RPA umožňuje změnit jejich zaměření na kreativnější a smysluplnější práci.

Výhody a přínosy RPA :

Úspora nákladů:

Nahrazení lidské pracovní síly při rutinních a opakujících se procesech přináší zkrácení doby zpracování a nižší počet zaměstnanců, což vede k přímým úsporám nákladů.

Zvýšená produktivita:

Zkrácení doby zpracování a snížení chybovosti zvyšuje produktivitu týmů.

Vylepšené pracovní zkušenosti:

Předání nudné práce robotické pracovní síle uvolňuje čas a zdroje lidských týmů pro smysluplnější a kreativnější úkoly.

bottom of page