• RPA Tools

TIP: Iterace ve For Each aktivitě

Aktivita "For Each" v UiPath umožňuje iterace v kontejneru/kolekci. Pro jednoduchou iteraci v poli celočíselných hodnot ale není přímo použitelný. Jak to napravit?

Zatímco ve VB.net, který je podkladovým jazykem UiPath, lze použít výraz For...Next, v UiPath není tato možnost implementována.


Jako náhradu lze samozřejmě využít poněkud zdlouhavě aktivitu While, např. v iteraci přes 1-5 jako:
Efektivnější je nicméně šikovně využít třídu Enumerable a metodu Range následovně:4 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše