top of page
Robotic Process Automation (RPA) je použití softwarových robotů k automatizaci  rutinních a opakovaných velko-objemových aktivit na základě definovaných rozhodovacích pravidel.
Grafika_logo.jpg

VAŠE POTŘEBY

Používáte více IT systémů a přenášíte data mezi nimi manuálně nebo agregujete data z nich manuálně v Excelu pro další použití.
Tento proces je opakující se, únavný, pomalý a náchylný k chybám.
Data stahujete ručně z emailů od partnerů, dodavatelů, nebo informačních zdrojů a před jejich nahráním do systémů nebo dalším použitím je kontrolujete, opravujete a dále zpracováváte.
Tento proces je pomalý a náročný na práci, s vysokou mírou chybovosti.
Konsolidujete data z různých IT systémů pro účely reportingu nebo compliance a data vyplňujete do formulářů nebo generujete excel tabulky a reporty.
Tento proces je opakující se, s krátkými termíny a je stresující.
Používáte vícekanálovou komunikaci se svými klienty, partnery a dodavateli a ručně ji konsolidujete do svého CRM.
Proces má velký objem dat a zdržuje.
Grafika_logo.jpg

NAŠE SLUŽBY

CONSULTING

Analýza procesů : Identifikace procesů vhodných pro RPA

Posouzení procesů a výpočet ROI a ostatních benefitů

Návrh RPA strategie a infrastruktury

Návrh implementace RPA

Strategie a návrh škálování RPA

Analýza dopadů RPA

DEVELOPMENT & IMPLEMENTACE

Procesní mapa (as-is) a návrh automatizace procesu (to-be)

Vývoj procesu (architektura a programování) a testování

Implementace RPA infrastruktury (orchestrator, robot)

Nasazení procesů do provozu

Školení a tréning uživatelů

MANAGED SERVICES

Nasazení RPA v cloudu (AZURE, AWS) ValueTools

Plný outsourcing RPA infrastruktury

Řízení a správa robotů

Řízení a správa RPA procesů

BUSINESS PROCESS OUTSOURCING

Převzetí celého business procesu s garantovanou přesností a časem zpracování.

Grafika_logo.jpg

ROBOTICKÁ AUTOMATIZACE PROCESŮ (RPA)

Budoucnost práce

01

02

Co je RPA

03

Jak implementovat RPA

04

Výhody a přínosy RPA

Pracujeme na platformách

logoUIPath.PNG
python-logo-master-v3-TM.png
power_automate.jpg

Naši zákazníci

logo_kordcarbon-Transaprent.png
Teijin_logo-removebg.png
Samsung_logo-removebg.png
CEEAT.png

KONTAKTUJTE NÁS

Adresa

Žirovnická 3133/6
106 00 Praha 10

Email

info@valuetools.cz

 

  • LinkedIn Sociální Icon

Thanks for submitting!

bottom of page